Ring: 08-96 01 35

Miljö.

För att visa att vi kan leverera högsta kvalitet på trycksakerna och samtidigt erbjuda en miljöanpassad produktion är vi certifierade enligt Svanen och FSC®. Detta innebär att vi håller en jämn och standardiserad produktionskvalitet och kan erbjuda dig en miljövänlig produktion.

Svanen
Ett Svanenmärkt tryckeri är ett tryckeri som har fått en Svanlicens för tryckeriets produktion av trycksaker. Tryckeriet har visat att det uppfyller en rad miljökrav, som innebär att produktionen tillhör de minst miljöbelastande. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen och det papper och kemikalier som tryckeriet använder.

Svanen premierar produktion som gör det enklare att återvinna trycksaker.

Ett Svanenmärkt tryckeri i Stockholm har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan.

Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. (Från Nordisk Miljömärkning’s Kriteriedokument 41, version 4.4)

 

Smarta trycktips:

Trycktjänster för varje behov. Norrmalmstryckeriet är specialister på digital och offsettryck. Vi tar hand om hela processen, från original till lagerhållning och distribution. Vår produktionsanläggning har hög kapacitet och korta ledtider – Precis som det ska vara.

Kontakta oss.