Ring: 08-96 01 35

Zetatrade AB.

Normalmstryckeriet skapar en styrka i att vara ett mindre tryckeri genom väldigt mycket hjärta, engagemang och kunskap.
”Normalmstryckeriet skapar en styrka i att vara ett mindre tryckeri genom väldigt mycket hjärta, engagemang och kunskap.”
– säger Ann-Charlotte Höglund, Zetatrade AB

Vi är både samarbetspartners och leverantörer av material till Norrmalmstryckeriet vilket är ett framgångsrikt koncept. Vi är väldigt nyfikna på att testa våra material och Norrmalmstryckeriet har bland annat producerat våra egna kollektioner, däribland Geltexstickan, till oss som visar alla färger och präglingar vi använder på intagen i tryckpressarna. Vi lär oss av varandra på ett fantastiskt sätt!

Zetatrade AB jobbar mycket mot formgivare, annons- och reklambyråer och levererar material till många olika tryckerier. Geltexstickan är en kollektion som företaget jobbat upp under 40 år och som Norrmalmstryckeriet har producerat i många upplagor.

Det är också en stor fördel för oss, att vi ligger nära Norrmalmstryckeriet. Det är en styrka som gör att vi kan fixa saker snabbt under dagen och serva våra kunder på bästa tänkbara sätt

Hemsida: 

Kontakta oss.