Ring: 08-96 01 35

Hur företag kan utveckla en effektiv marknadsavdelning.

Resultat från ”MarknadsAvdelningen ’23” rapporten

Rapporten genomförde en undersökning av både B2B- och B2C-företag med en omsättning på mer än 500 miljoner kronor. Undersökningen involverade marknadschefer, VD:ar, säljchefer och projektledare från reklam- och mediebyråer. Rapporten fokuserade på rollen och ansvar på marknadsavdelningar och visade flera förbättringsområden för marknadsavdelningar i företag.

En slutsats från rapporten var att många marknadsavdelningar fortfarande är fragmenterade eller saknar en helhetsbild över olika aktiviteter, kanaler eller specialister. Detta påverkar effektiviteten av marknadsföringsinsatserna och försämrar relationen med kunderna, vilket förväntas öka i framtiden eftersom marknadsföring kräver mer specialiserade kunskaper. En annan slutsats var att det finns en oro över att marknadsavdelningar fokuserar för mycket på ad hoc- och kortvarig marknadsföring och för lite på långsiktiga strategier. Detta ses som ett stort hinder för att nå företagens övergripande mål och kan ofta leda till en mindre effektiv marknadsföring.

Använd rapporten som en ram för att öka effektiviteten

Företag kan använda ”MarknadsAvdelningen ’23” rapporten som en ram för att utveckla en mer sammanhängande och effektiv marknadsavdelning. Genom att förstå rapportens slutsatser kan företag förbättra sina marknadsföringsinsatser och fokusera på en helhetsbild av olika aktiviteter och specialister, vilket förbättrar effektiviteten av marknadsföringsinsatserna och leder till starkare relationer med kunderna.

Norrmalmstryckeriets roll i utvecklingen av effektiva marknadsavdelningar

Företag kan också ta hjälp av externa leverantörer som Norrmalmstryckeriet för att underlätta marknadsavdelningens arbete. Norrmalmstryckeriet erbjuder högkvalitativa trycklösningar baserade på era design-idéer. Vårt mål är att göra det enkelt för marknadsavdelningar att få fram kreativa, anpassade marknadsföringsmaterial till högsta kvalitet, snabbt och enkelt. Genom att ta hjälp av vår service och tjänster kan företag minska stress och arbetsbelastning på marknadsavdelningen.

Vi på Norrmalmstryckeriet förstår också vikten av att ha en helhetsbild över marknadsföringsinsatser och jobbar därför nära med kunderna för att hjälpa till med allt från designprocess till produktion och distribution. Vi har över 30 års erfarenhet av branschen och kan erbjuda kreativa lösningar på det som kan kännas svårt och krångligt för företag.

Hur du får tillgång till ”MarknadsAvdelningen ’23” rapporten.

”MarknadsAvdelningen ’23” rapporten är skriven av Sveriges Annonsörer och är en omfattande rapport som ger en djup förståelse av marknaden samt en tydlig vägledning för företag att utveckla en effektiv marknadsavdelning. Du kan ladda ner ”MarknadsAvdelningen ’23” rapporten här!

Slutsats

Företag måste vara medvetna om alla dessa förbättringsområden när de utvecklar sin marknadsavdelning. Genom att använda ”MarknadsAvdelningen ’23” rapporten som en ram kan företag skapa en mer sammanhängande och effektiv marknadsavdelning. Tillsammans med Norrmalmstryckeriets produkter och tjänster kan företag koncentrera sig på sina kärnverksamheter och låta oss hantera produktionen av tryckt material.

Genom att ha en helhetsbild över marknadsföring och förstå de förändringar som sker i marknaden kan företag utveckla en marknadsavdelning som har en positiv effekt på hela organisationen.

Kontakta oss på Norrmalmstryckeriet för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag att nå framgång genom effektiv marknadsföring!

Du kan ladda ner ”MarknadsAvdelningen ’23” rapporten här!

Kontakta oss.